Pregled uporabe zdravil je dodatna storitev, ki jo izvede magister farmacije s pridobljeno kompetenco. V pogovoru, ki traja približno 20 minut se bolnik ali njegovi svojci z magistro farmacije pogovori o njegovih zdravilih, zakaj jih uporablja, kako jih je najbolje uporabljati in o morebitnih težavah povezanih z zdravili.

Storitev je namenjena bolnikom, ki imajo večje število zdravil, ki jih zanima ali zdravila jemljejo pravilno in ki imajo dodatna vprašanja o zdravljenju z zdravili.

Glavni namen storitve je opolnomočenje bolnika pri zdravljenju z zdravili.

Cilji pregleda uporabe zdravil so:

 • boljša seznanjenost z zdravili
 • učinkovitejša in varnejša uporaba zdravil
 • izboljšano sodelovanje pri zdravljenju z zdravili
 • odprava morebitnih težav pri zdravljenju z zdravili
 • vzdrževanje in/ali izboljšanje z zdravljenjem povezane kakovosti življenja.

Storitev je posebej primerna za bolnike:

 • ki prejemajo 5 ali več zdravil,
 • ki imajo zapleten režim uporabe zdravil,
 • ki imajo zdravila z zahtevnejšim načinom uporabe (inhalacijska zdravila ipd),
 • ki imajo simptome neželenih učinkov zdravil,
 • ki imajo zdravila, ki jim jih predpiše več različnih predpisovalcev zdravil,
 • ki so bili pred kratkim odpuščeni iz bolnišnice,
 • ki živijo sami, starejše,
 • ki imajo težave s komunikacijo,
 • ki imajo težave z razumevanjem, slabovidni, naglušni,
 • ki imajo težave s požiranjem …

Pri pregledu uporabe zdravil potrebujemo bolnikovo soglasje, ki nam omogoča vpogled v njegovo terapijo zapisano na Kartici zdravstvenega zavarovanja in po potrebi komunikacijo z bolnikovim osebnim zdravnikom.

Na pregled uporabe zdravil lahko bolnika napoti tudi njegov zdravnik.

Ob tej storitvi bolniku izdelamo Osebno kartico zdravil, ki mu omogoča boljši pregled nad terapijo in večjo varnost zdravil.

Na pregled uporabe zdravil se lahko naročite osebno v Lekarni Plavž, Cesta maršala Tita 77, 4720 Jesenice, po telefonu: 04586 58 50 ali e-mailu: info@lekarna-plavz.com.

 

Mateja Babič, mag. farm.

Zdrave novičke:

O nas

Zdravim.se je blog Lekarne Plavž z informacijami za zdrav življenjski slog, vitalnost in zdravje. V lekarni Plavž dela uigran tim farmacevtov in farmacevtskih tehnikov s posluhom za potrebe, želje in težave ljudi. Vemo, da je zdravje naša največja dragocenost, zato skušamo z vsem strokovnim znanjem, razumevanjem in človeško toplino svetovati ter pomagati.

Kontakt

FARMACARE, lekarniška dejavnost d.o.o., Cesta maršala Tita 77, 4270 Jesenice, Slovenija

04 586 58 50

Naši avtorji

Lea Pogačnik, magistra farmacije; Rok Loboda, magister farmacije; Barbara Rekar, magistra farmacije; Rosana Potokar, magistra farmacije; Maja Dvoršak, farmacevtski tehnik, diplomirana medicinska sestra; Anamarija Matić, diplomirana medicinska sestra; Tjaša Češek, magistra farmacije, Saša Klun, farmacevtski tehnik, Ajda Mavrič Kovšca, mag. ekon. in posl. ved