Bakterije so mikroorganizmi, ki jih s prostim očesom ne vidimo, ampak jih vidimo le pod mikroskopom. Po obliki so lahko koki (okrogla oblika), bacili (palična oblika), spirohete, spirile ali vibrioni (spiralne oblike). V živilu so lahko v vegetativni, torej  živi obliki, ali v obliki spor, torej v speči obliki. Za svojo rast in razvoj potrebujejo hrano, vlago, primerno temperaturo in čas. Nekatere bakterije potrebujejo kisik, druge rastejo bolje v okolju brez kisika. Človeku škodljive ali patogene bakterije so tiste, ki povzročijo okužbo oziroma zastrupitev. Okužbo povzroči delovanje bakterije same, zastrupitev pa delovanje toksinov (strupov), ki jih izloča bakterija. Po vstopu bakterije v telo vpliva na možnost za nastanek obolenja več dejavnikov: vrsta bakterije in njihovo število, imunsko stanja človeka gostitelja, vstopno mesto v telo itd.

Bakterije se lahko nahajajo tudi v živilih. Koristne bakterije sodelujejo pri izboljšanju živila (fermentacija mlečnih izdelkov, vina, kislega zelja…), škodljive pa so tiste, ki povzročajo okužbe in zastrupitve z živili. S tehnološkimi procesi (zlasti s toplotno obdelavo) uničimo večino bakterij v živilu oziroma znižamo njihovo število na nivo, ki zdravja ne ogroža. Z neupoštevanjem ali nepoznavanjem načel dobre higienske prakse med tehnološkim procesom tega ne dosežemo oziroma lahko živila tudi dodatno onesnažimo. Toksini (strupi), ki jih tvorijo nekatere bakterije so lahko termolabilni, kar pomeni, da so na toploto občutljivi in jih z običajnim kuhanjem živila uničimo. Toksini pa so lahko tudi termostabilni – na toploto neobčutljivi in jih z običajnim kuhanjem (vretjem) v živilu ne uničimo.

Pri delu z živili je vedno treba preprečevati: kontaminacijo (onesnaženje), preživetje bakterij in razmnoževanje bakterij.

Okužbe s hrano se lahko pojavljajo kot posamezni primeri ali pa v obliki izbruhov, pri katerih zboli večje število ljudi, ki zaužijejo isto živilo. Da bo možnost za nastanek okužb s hrano čim manjša, se je potrebno seznaniti z bakterijami, njihovimi lastnostmi, načinom prenosa, tveganimi živili, bolezenskimi znaki ter ukrepi za preprečevanje okužb in zastrupitev z njimi.

Bakterije, ki največkrat povzročajo okužbe in zastrupitve z živili:

 • Echerichia coli
 • Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus aureus
 •  Listeria monocytogenes
 • Salmonela
 • Bacillus cereus
 • Šigela
 • Kampilobakter
 • Clostridium botulinum
 • Jersinija
 • Vibrio cholerae
 • Clostridium perfringens
 • Streptokok
 • Kronobakter
 • Francisella tularensis
 • Coxiella burnetii
 • Brucela (brucella)

Za morebitna vprašanje o bakterijah oziroma ukrepih za preprečevanje okužb in zastrupitev z njimi se lahko obrnete na farmacevte v lekarni Plavž.

Vir: Bakterije v živilih | www.nijz.si, dostopano 4.7.2022

Zdrave novičke:

O nas

Zdravim.se je blog Lekarne Plavž z informacijami za zdrav življenjski slog, vitalnost in zdravje. V lekarni Plavž dela uigran tim farmacevtov in farmacevtskih tehnikov s posluhom za potrebe, želje in težave ljudi. Vemo, da je zdravje naša največja dragocenost, zato skušamo z vsem strokovnim znanjem, razumevanjem in človeško toplino svetovati ter pomagati.

Kontakt

FARMACARE, lekarniška dejavnost d.o.o., Cesta maršala Tita 77, 4270 Jesenice, Slovenija

04 586 58 50

Naši avtorji

Lea Pogačnik, magistra farmacije; Rok Loboda, magister farmacije; Barbara Rekar, magistra farmacije; Rosana Potokar, magistra farmacije; Maja Dvoršak, farmacevtski tehnik, diplomirana medicinska sestra; Anamarija Matić, diplomirana medicinska sestra; Tjaša Češek, magistra farmacije, Saša Klun, farmacevtski tehnik, Ajda Mavrič Kovšca, mag. ekon. in posl. ved